ENETEIA: XXI Forum Inspiracji Jungowskich

5 marca 2016 odbędzie się w Warszawie XXI Forum Inspiracji Jungowskich, które w tym roku zatytułowane jest „Dzieło Junga. Ludzie, idee, kultura”.

Forum Inspiracji Jungowskich, organizowane przez Wydawnictwo Eneteia, ma swoją tradycję jako najstarsza i jedyna bodaj odbywająca się regularnie międzydyscyplinarna konferencja w Polsce poświęconą myśli Carla Junga. Jego początki związane z powstaniem i funkcjonowaniem Klubu Jungowskiego, którego niektórzy członkowie pojawią się jako prelegenci również w tym roku.

Zapowiadana w informacji dyskusja panelowa zatytułowana została „Czy myśl Junga obroni się w XXI wieku?”. Ten tytuł w sposób znaczący odzwierciedla globalne zjawisko wyłaniające się w ostatnich kilku, kilkunastu latach w światowym środowisku psychologii analitycznej. Pytanie o tożsamość jungowską w obliczu globalnych przemian cywilizacyjnych ostatniego czasu pojawia się w piśmiennictwie literatury związanej z psychologią analityczną i psychoanalizą jungowską. Dość przypomnieć klasyczny już w tym temacie artykuł Marco Heleno Baretto zatytułowany „Requiem dla psychologii analitycznej” i reakcję przez niego wywołaną w środowisku londyńskich psychoanalityków jungowskich (zob. artykuł „Jeszcze jedna pomyłka…”). W świetle tak toczących się na świecie dyskusji ciekawe, jaki charakter będzie miała dyskusja panelowa nadchodzącego Forum.

W zapowiedzi konferencyjnej znajdujemy interesujący tekst odwołujący się do rozwoju myśli Carla Junga w Polsce, opisujący jej rozwój z perspektywy osób reprezentujących wiele nauk humanistycznych i zainspirowanych psychologią analityczną. Warto uzupełnić go o informacje o tym, że od dobrych kilku lat jest w Polsce mała grupa praktyków posiadających certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP), którzy oprócz aktywności intelektualnej propagują w sposób praktyczny myśl Junga w codziennej praktyce swoich gabinetów. Są to osoby de facto stanowiące pierwsze pokolenie polskich psychoanalityków jungowskich, które to w ramach formalnie istniejących struktur niosą przywilej i odpowiedzialność kształcenia osób z nowego pokolenia zainteresowanych nabywaniem kompetencji w zakresie praktyki psychoanalizy jungowskiej.

XXI Forum Inspiracji Jungowskich – Informacje na stronie ENETEIA


Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons