Matki i córki – warsztat rozwojowy

 

Prowadząca – Małgorzata Kalinowska, analityk jungowski

 

„Matka, czy obraz matki jest czynnikiem określającym relację kobiety do siebie samej jako kobiety – a szczególnie do swej instynktownej strony. Ta wewnętrzna relacja odzwierciedla się na zewnątrz zarówno w relacji do własnej matki, jak i relacji do własnej córki. Ale najważniejszym jej wymiarem jest wewnętrzny wymiar tej relacji – relacja pomiędzy matką i córką we własnej psychice.”

– Mary Briner

 

Warsztat „Matki i córki” jest propozycją dla wszystkich kobiet, które zmagają się z tym wymiarem relacji, bez względu na to, czy dzieje się to z pozycji matki, czy córki. Zainteresuje z pewnością też kobiety, które chciałyby dowiedzieć się więcej o doświadczanych przez siebie wewnętrznych zmaganiach, w których pojawia się ten właśnie wymiar kobiecych relacji w relacji do siebie samej i swojego ciała. Wreszcie, jest próbą odpowiedzi na pytanie, co oznacza dla nas, kobiet, życie w kulturze, w której ten wymiar archetypowej kobiecości jest tak wszechobecny, i jak wpływają na nas jego często jednowymiarowe przejawy w życiu kulturowym i społecznym (na przykład archetypowe obrazy Matki-Polski, Matki Boskiej, będziemy mówić również o archetypowym znaczeniu obrazu Czarnej Madonny).

persephone_demeter_brit_mus

Demeter i Persefona

Pracując z kobietami w terapii indywidualnej i grupowej często napotykam ten właśnie rodzaj zmagań, odbywający się zarówno w zewnętrznych relacjach, jak i we stosunku do siebie samej, obrazu siebie, swoich możliwości, swojego ciała. Czasem wydaje się, że dla kobiety nie istnieje inny wymiar kobiecego istnienia, jak tylko bycie matką, innym razem aspekt psychiki związany z aspektem macierzyństwa jest zdecydowanie odrzucany. Bardzo często w zewnętrznym czy wewnętrznym wymiarze relacji matka-córka nie ma możliwości nazwania, czy ustosunkowania się do wymiaru jej cienia, choć doświadczany jest na każdym kroku, przejawiając się w wyidealizowanym aspekcie tego, co można czuć do matki, czy co to znaczy być matką. Innym znów razem wydaje się, że wewnętrzny głos podobny do głosu matki przyjmuje postać niemal demoniczną – wyrażając negatywny aspekt archetypu.

A jednak relacja do matczynego aspektu kobiecej psychiki ma niesłychanie duże znaczenie – według Mary Briner określa to, jak my kobiety radzimy sobie z wszechobecnym w naszej kulturze rozszczepieniem pomiędzy instynktem a świadomością – czyli to, jaka jest nasza relacja do ciała i związanego z nim wymiaru kobiecości.

„Możliwe, że krzyk wydobywający się z opuszczonego ciała, krzyk, który manifestuje się za pośrednictwem symptomu, jest wołaniem duszy, która nie może znaleźć innego sposobu na to, aby ktoś ją usłyszał” pisze Marion Woodman. Praca z wymiarem matka-córka w nas jest jednym ze sposobów słuchania tego wołania, poszukiwaniem kobiecego archetypowego wzorca aspektu matki i córki w sytuacji, gdy nasza kultura i tradycja nie oferuje nam archetypowego wzorca, który pozwoliłby nam odkrywać kobiecą naturę w jej różnorodności.

W trakcie warsztatu będziemy korzystać z technik aktywnej wyobraźni i pracy ze snami. Będziemy też tworzyć przestrzeń dyskusji, która da bezpieczne terytorium do pracy zarówno z tym, co wiemy, co czujemy, jak i z tym, co sobie wyobrażamy. Warsztat odbywać się będzie w małej, dziesięcioosobowej grupie.

Będziemy też odwoływać się do literatury, filmu, sztuki. Oto niektóre z tematów, książek i filmów, które mogą zainteresować uczestniczki:

 

Prowadząca

Malgorzata KalinowskaMałgorzata Kalinowska

Małgorzata jest terapeutą indywidualnym i grupowym pracującym w prywatnej praktyce od 1999 roku. Ukończyła szkolenie International Association for Analytical Psychology (IAAP), uzyskując tytuł psychoanalityka jungowskiego. Od wielu lat prowadzi grupę terapeutyczną dla kobiet w ujęciu analitycznym jungowskim, wcześniej pracowała jako terapeuta grupowy w Centrum Psychiatrii w Katowicach. Jest nauczycielem na szkoleniu I stopnia w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej. Małgorzata interesuje się wpływem kultury i doświadczeń zbiorowych na codzienne życie, szczególnie jeżeli chodzi o traumę historyczną. Pisze i publikuje na ten temat, zajmuje się również tłumaczeniem literatury analitycznej, przetłumaczyła między innymi „Alchemia. Wprowadzenie do symboliki i psychologii” Marie-Louise von Franz i „Wewnętrzny świat traumy” Donalda Kalscheda (planowana publikacja – styczeń 2016). Jest współzałożycielką i redaktorem głównym serwisów jungowskich e-jungian.com i e-jungian.pl.

 

Teksty autorstwa Małgorzaty Kalinowskiej na e-jungian.pl

 
 

Informacje o warsztacie

Czas trwania: sobota 23 stycznia od 11:00 do 18:00 z przerwą na lunch

Cena: 200 zł przy wpłatach do 9 stycznia, 250 zł po 9 stycznia

Ilość miejsc: 10 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: kalinowska@e-jungian.com

 

Gabinet psychoterapii Małgorzata Kalinowska

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons