Obcy w perspektywie psychologicznej: refleksja na nasze czasy – Klub Dyskusyjny

Od jakiegoś czasu otaczająca nas rzeczywistość stopniowo kwestionuje kolejne podstawowe założenia życia wspólnoty, wcześniej akceptowane głosami większości. Sytuacja społeczno-polityczna organizuje się w strukturę zdominowaną przez skrajne poglądy i czarno-białe punkty widzenia. . Co nam w tym wszystkim może zaoferować perspektywa psychologiczna? Czy i jak możemy z niej skorzystać, aby odnaleźć siebie w tym, co dzieje się w obecnym świecie wokół nas? To pytanie, które mamy nadzieję uczynić punktem wyjścia do wspólnej dyskusji nad rzeczywistością, w której przyszło nam żyć.

Przemysł szczęścia – Klub Dyskusyjny Psychoanaliza Kultury

Współczesna kultura zamienia się coraz bardziej w przemysł szczęścia. Psychologowie społeczni i socjologowie zwracają uwagę na to, że szczęście i poczucie dobrostanu i zdrowia przestaje być obecnie czymś, co jest wynikiem wyboru, czy subiektywnym doświadczeniem przy sprzyjających wydarzeniach życiowych, a staje się rodzajem moralnego zobowiązania. Doświadczenie braku, tak zwane negatywne emocje, brak satysfakcji, czy cierpienie spostrzegane są w coraz większym stopniu jako moralne wady. Carl Cederström i Andre Spicer, autorzy książki „The Wellness Syndrome” opisują reakcję na powszechne założenie w różnych dziedzinach zajmujących się rozwojem, że możliwe jest osiągnięcie wszystkiego, czego się pragnie, jeżeli się tego naprawdę chce, wybór własnego przeznaczenia przy rozwoju własnej siły, woli i mocy. Ten rodzaj ukrytej ideologii, jak uważają, wywołuje objawy lęku, samo-obwiniania się i winy - według niej mamy mieć pełną kontrolę nad swoim życiem, nawet gdy okoliczności są nie sprzyjające.